Authorized Sellers

U.S. Distributors

1

Illusdesign Direct

Shenzhen Chahuashi Chuangyi Youxian Gongsi

Room 60807 Savills Residence Daixn Shenzhen Bay

1168 Houhaibin Road Nanshan District Guangdong

Shenzhen

518104

Tel:+86 185 6567 8986

Email: illusdesign_us@outlook.com

2

Accessories Mall

Block 2, No 8 West Street

No 2 Nanchang Villiage ,Xixiang, Baoan Disctrict

Shenzhen

518100

Guangdong

China

Tel:+86 181 2380 9009

Email:supports001_mall@sina.com

EU Distributors

1

Illusdesign Direct EU

Shenzhen Chahuashi Chuangyi Youxian Gongsi

No 201 Block A No 1 Qianwan Road

Shengang Hezuoqu

Shenzhen, Qianhai 518104

Tel:+86 185 6567 8986

Email:illusdesign_eu@outlook.com

IND Distributors

1

Illusdesign Direct EU

Shenzhen Chahuashi Chuangyi Youxian Gongsi

No 201 Block A No 1 Qianwan Road

Shengang Hezuoqu

Shenzhen, Qianhai 518104

Tel:+86 185 6567 8986

Email:illusdesign_eu@outlook.com